Natuur en landschap

Natuur- en landschapsfotografie is voor mij een middel om op een creatieve manier de schoonheid van onze directe, vaak onterecht ondergewaardeerde, leefomgeving vast te leggen en te delen. Doel is om de kwetsbaarheid, schoonheid en de veelzijdigheid van de natuur, als bron van al het leven, te delen met anderen. Er zijn nog veel prachtige locaties die je, afhankelijk van het moment van de dag in meer of mindere mate, kunnen ontroeren. Soms vragen plaatsen een ietwat conservatieve benadering door het vastleggen van het feitelijke. Soms juist tegengesteld, inspireert de plaats om op een abstracte en ietwat impressionistische werkwijze je eigen illusie te kunnen vertalen naar het beoogde beeld. Het geeft voldoening om als fotograaf anderen emotioneel te raken met eigen beeldmateriaal uit de natuur.

Nature and landscape
Nature and landscape photography for me is a means to capture and share, in a creative way, the beauty of our direct, often unfairly undervalued, environment. Goal is to share the fragility, beauty and versatility of nature, as a source of all life. There are many wonderful locations that you, depending on the time of day to a greater or lesser extent, can move us. Sometimes places ask for a somewhat conservative approach by capturing the actual. Sometimes the place inspires to be photographed on a somewhat abstract and impressionist method to be able to translate your own illusion to the intended image. It is satisfying to be able to touch others emotionally with own images from nature.

Oude veerboot op de waddenzee