Kleur

Kleur en licht zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, zonder licht kunnen we geen kleur waarnemen. Kleur speelt een grote rol bij keuzes die we maken en het gevoel dat we ergens bij krijgen. Kleur zet je onbewust aan het denken, omdat we kleur associeren met gedachten en gevoelens. Deze associaties worden gevormd door iemands cultuur, ervaringen of door de universele betekenis van de kleur. Puur technisch is kleur de subjectieve visuele ervaring van lichtgolflengten.

Color
Color and light are inseparable, without light, we cannot perceive color. Color plays a big role in choices we make and the feeling which colors create. Color puts you to unconscious thinking, because we associate color with thoughts and feelings. These associations are formed by one's culture, experiences or by the universal meaning of the color. Purely technical color is the subjective visual experience of lightwave lengths.

Background photo with colored pencils


Fireflies

Painted abstract moon and clouds

Colorful planet

Colored reflections

Colorful stucco in a bunker

Complementary colors

Complementary color wheel

Complementary color wheel

Colorful lines in a circle

Colorful lines in a circle

Sweetheart

Sweetheart

Colored heart

Colored heart

Strcutured ranking

Structured ranking

Stacked hexagonals

Stacked hexagonals

Ordered points

Ordered points

Pencil points

Pencil points

Diagonal colors

Diagonal colors

Colorful directions

Colorful directions