Detail

Letterlijk betekent een detail een kleinigheid. Een (ondergeschikt) deel uit een groter geheel, waar apart de nadruk op wordt gelegd. Het fotograferen van details kan verrassende foto’s opleveren. Door een detail te fotograferen wordt de toeschouwer “gedwongen” de rest erbij te denken, hierdoor kan een spannende en/of interessante compositie ontstaan. Soms is het detail niet direct te herleiden naar het geheel, wat zorgt voor vervreemding, spanning en twijfel bij de kijker, waar kijk ik naar?

Detail
Literally means a thing of little value or importance.
One (subordinate) part of a larger whole, where separate emphasis on. Photographing details can yield surprising photographs. By photographing a detail the spectator is "forced" to think the rest, this provides an exciting and interesting composition. Sometimes the details do not directly traced to the whole, which makes for alienation, excitement and doubt on the part of the viewer, where I look at?

Versierd Ionisch Kapiteel in zwart/wit

Skyscrapers of staples

Fotografische details van objecten gefotografeerd in de studio

Time to change

Sferisch lijnenspel

Spherical lines

Golvend gerei

Wavy eating utensils

Dubbelspel

Double play

Prikkelende golven

Pungent waves

Met lange tanden

With long teeth

Metal waves

Atomic

Music please!

Music please!

Keys to music

Keys to music

Colorful music

Colorful music

Kiwi Time!

Say cheese?

Say cheese?